REGULAMIN „III MOŚCICKIEGO BIEGU O PUCHAR ZARZĄDU GRUPY AZOTY”

Cel imprezy:

 • popularyzacja biegów masowych jako jednej z form zdrowego i aktywnego stylu życia
 • promocja lekkoatletyki wśród mieszkańców Mościc, Tarnowa i młodzieży szkolnej
 • promocja Mościc – Dzielnicy Ogrodów
 • integracja środowiska lokalnego

Główny Partner: Grupa Azoty S.A.

Organizator: Stowarzyszenie KANON
przy współudziale: Stowarzyszenie Sportowe Sokół Tarnów, Zespół Szkół Sportowych w Tarnowie , Rada Osiedla Mościce, Towarzystwo Przyjaciół Mościc.

Miejsce i termin:

 • 1 października 2016 roku (sobota)
 • start i meta na terenach zielonych pomiędzy stadionem lekkoatletycznym a Centrum Sztuki Mościce.
 • biuro zawodów czynne w dniu zawodów 1 października 2016 roku w godzinach 11.00-15.30 w namiocie przy ul. Traugutta 3a obok Hali Sportowo-Widowiskowej „Jaskółka”.
 • kontakt telefoniczny z biurem zawodów: 792 544 024 - Rafał Ostrowski, 603 953 185 - Iwona Snopkowska

Program imprezy:

 • godz. od 11.00 do 13.00 – odbiór numerów startowych i chip-ów
 • godz. 13.00 - start do biegu na 1000m
 • godz. 13.30 - dekoracja zwycięzców na dystansie 1000m oraz losowanie nagród wśród wszystkich uczestników biegu
 • godz. 13.50 - powitanie uczestników biegów głównych na 3330m i 10km
 • godz. 14.00 - start do biegu głównego na 10 km – start do biegu masowego na 3330 m
 • godz. 15.15 – zakończenie wszystkich biegów (planowany czas otwarcia ruchu drogowego na ulicach)
 • godz. 15.30 – zakończenie - dekoracja zwycięzców, przekazanie nagród.

Zgłoszenie uczestnictwa (rejestracja):

1. Zapisy do biegu można dokonywać na stronie http://www.pomiar-czasu.pl/zawody.php?nr=z160930 (http://bieg.moscice.pl/zapisy.html)

 • w biegu głównym na 10 km ustalony został limit zgłoszeń na 300 osób
 • warunkowo, jeśli nie zostanie osiągnięty limit 300 osób będzie można dokonać zapisu w dniu Biegu (Biuro Zawodów w godzinach 11.00 - 13.00).

2. Organizatorzy nie pobierają opłaty startowej od uczestników biegu

3. Pomiar czasu w biegu na 3330m i 10km: elektroniczny CHIP zwrotny (bez kaucji)

3. Pomiar czasu w biegu na 1000m: ręczny dla zwycięzcy w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn

BIEG GŁÓWNY NA 10 KM

Trasa Biegu Głównego na 10 km:

 • Dystans 10 km (trzy okrążenia po 3,3 k m) ulicami Mościc.
 • Plan trasy i wykaz ulic w załączniku do niniejszego regulaminu.

Klasyfikacja biegu głównego na 10 km :

 • generalna kobiet i mężczyzn
 • w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:
  • K1 18-29       M1 18-29      (1998-1987)
  • K2 30-3       M2 30-39      (1986-1977)
  • K3 40-49       M3 40-49       (1976-1967)
  • K4 50-59;       M4 50-59       (1966-1957)
  • K5 60 i starsze       M5 60-69       (1956-1947)
  • ---------------       M6 70 i starsi (1946 i poniżej)

W przypadku małej ilości uczestników (mniej niż 5 osób) kategorie wiekowe będą łączone z wyjątkiem K5 i M6

Nagrody, upominki i inne świadczenia biegu głównego na 10 km:

 • puchar za zajęcie 1 miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn
 • dyplomy oraz nagrody rzeczowe za miejsca 1-3 w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn,
 • dyplomy i statuetki za miejsca 1-3 w kategoriach wiekowych,
 • pamiątkowy medal oraz posiłek po zakończeniu biegu dla wszystkich startujących w biegu
 • nagrody rzeczowe losowane wśród wszystkich uczestników biegu

Warunki uczestnictwa w biegu głównym na 10 km : w biegu głównym na 10 km mogą brać udział osoby, które przed startem:

 • ukończyły 18 rok życia. W przypadku osób niepełnoletnich muszą posiadać pisemną zgodę podpisaną przez rodziców.
 • podpiszą oświadczenie o właściwym stanie zdrowia i udziale w zawodach na własną odpowiedzialność.

BIEG MASOWY NA 3,3 km

Trasa Biegu Masowego na 3,3 km:

 • Dystans 3,3 k m (jedno okrążenie) ulicami Mościc.
 • Plan trasy i wykaz ulic w załączniku do niniejszego regulaminu. (Zobacz: Mapy / Trasy)

Klasyfikacja:

 • generalna kobiet i mężczyzn

Nagrody, upominki i inne świadczenia biegu masowego na 3,3 km:

 • Statuetka "Laur Dzielnicy Ogrodów" za zajęcie 1 miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn"
 • dyplomy oraz nagrody rzeczowe za miejsca 1-3 w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn,
 • pamiątkowy medal oraz posiłek po zakończeniu biegu dla wszystkich startujących w biegu
 • nagrody rzeczowe losowane wśród wszystkich uczestników biegu

Warunki uczestnictwa w biegu masowym : w biegu masowym na 3,3 k m mogą brać udział osoby, które przed startem:

 • ukończyły 18 rok życia. W przypadku osób niepełnoletnich muszą posiadać pisemną zgodę podpisaną przez rodziców.
 • podpiszą oświadczenie o właściwym stanie zdrowia i udziale w zawodach na własną odpowiedzialność,

BIEG MASOWY NA 1000 m

Trasa Biegu Masowego na 1000 metrów:

 • Dystans 1 km wokół stadionu lekkoatletycznego w Mościcach (trasa biegu przełajowego terenami zielonymi)

Klasyfikacja biegu:

 • generalna kobiet i mężczyzn

Nagrody, upominki i inne świadczenia biegu masowego na 1km:

 • statuetki, dyplomy i nagrody rzeczowe za miejsca 1-3 w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn
 • pamiątkowy medal dla pierwszych 100 biegaczy
 • pamiątkowe statuetki dla 5 najmłodszych uczestników biegu
 • nagrody rzeczowe losowane wśród wszystkich uczestników biegu na 1km

Warunki uczestnictwa w biegu masowym : biegu masowym na 1 km mogą brać udział osoby, które przed startem:

 • - ukończyły 18 rok życia. W przypadku osób niepełnoletnich muszą posiadać pisemną zgodę podpisaną przez rodziców.
 • podpiszą oświadczenie o właściwym stanie zdrowia i udziale w zawodach na własną odpowiedzialność,

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
 • W indywidualnych przypadkach organizator dopuszcza udział w biegu głównym osób niepełnoletnich, pod warunkiem przedłożenia pisemnej zgody opiekunów prawnych podpisanej w biurze zawodów.
 • Zawody odbędą się przy ograniczonym ruchu drogowym w związku z czym w czasie biegu należy zachować szczególną ostrożność, wykonywać polecenia sędziów oraz służby zabezpieczającej.
 • Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Organizator zapewnia miejsce na przebranie i przechowanie ubrań
 • Załącznikiem do niniejszego regulaminu jest mapa trasy biegu. (Zobacz: Mapy / Trasy)
 • Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
  • kom. 603 953 185 - Iwona Snopkowska– Kierownik Biegu
  • kom. 792 544 024 - Rafał Ostrowski - Biuro Zawodów
 • oraz na stronach internetowych: bieg.moscice.pl; stowarzyszeniekanon.pl