Zgłoszenia

Zgłoszenie uczestnictwa (rejestracja):

Zapisu można dokonywać na stronie http://www.pomiar-czasu.pl/zawody.php?nr=z160930


ZAREJESTRUJ SIĘ

Uwagi: w biegu głównym na 10 km ustalony został limit zgłoszeń na 300 osób. Warunkowo, jeśli nie zostanie osiągnięty limit 300 osób będzie można dokonać zapisu w dniu Biegu (Biuro Zawodów w godzinach 11.00 - 12.45). Organizatorzy nie pobierają opłaty startowej od uczestników biegu. Pomiar czasu: elektroniczny CHIP zwrotny (bez kaucji) w biegu głównym

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

  • kom. 603 953 185 - Iwona Snopkowska– Kierownik Biegu
  • kom. 792 544 024 - Rafał Ostrowski - Biuro Zawodów